skip to Main Content
Očuvanje “Togatus”

U partnerstvu s Arheološkim muzejom Istre, kroz rad Didaktičke radionice za održavanje kulturnih dobara na relaciji Venecija-Istra, Zaklada pokreće suradnju s ciljem konzervacije i valorizacije rimskog mramora (“togatus”) i nalaza koji se čuvaju u fundusu utvrde Fort Bourguignon u Puli.

Ista će se vrsta zahvata primijeniti pri radovima u fundusu Kurije te u Crkvi bosonogih fratara (Degli Scalzi) u Veneciji.

Back To Top