skip to Main Content

Kroz Didaktičku radionicu za održavanje kulturnih dobara vršit će se:

– restauracija togata
– konzervatorski zahvat na Slavoluku Sergijevaca u Puli; dugoročni projekt koji ponajprije zahtijeva iznalaženje financijskih sredstava. Zaklada će biti zadužena za sve faze realizacije inicijative u suradnji s Povijesnim muzejom u Puli tijekom višegodišnjeg razdoblja.
– restauracija drugih povijesnih ulaznih vrata u Balama.

Back To Top