skip to Main Content

Didaktička radionica za održavanje kulturnih dobara postala je operativna u samo dvije godine, te je zaključila prvi dio pilot projekta Stari grad.

Aktivnosti Radionice odvijale su se u Veneciji, Palači Morosini i Malvasiji na Rialtu, u Vodnjanu, Ekomuzeju, Palači Fioranti, gostionici San Martin, trgovini u Trgovačkoj ulici, te u jednoj staroj kući u Ulici Portarol.

Back To Top