skip to Main Content

Tiziano Biasol kojeg je u Vodnjanu dočekala Gianna Fioranti kaže da je saznao da u Vodnjanu postoje ostaci lava Svetog Marka… Je li to istina?
Cijelu reportažu pogledajte na FB i www.leonevenezia.eu

www.leonevenezia.eu

Back To Top