skip to Main Content

Didaktička radionica za održavanje kulturnih dobara izvršila je zahvat na staroj Palači Fioranti.

Izvršeni radovi nisu bili restauratorski: radi se o ugradnji sigurnosnih tehničkih mjera na raznim lokacijama kako bi se mogle odmah koristiti, u očekivanju financijskih sredstava za njihovu arhitektonsku i povijesnu obnovu. Tražit će se sredstva za ozbiljne sveobuhvatne radove putem europskih i međunarodnih fondova.

Foto prima e dopo l'intervento

Foto dopo l'intervento

Back To Top