skip to Main Content

Zaklada je podijelila svoj izbor metoda rada kao sudionik Sajma restauracije u Ferrari gdje je predstavila povijesno i umjetničko nasljeđe ovog prekrasnog dijela Istre.

Back To Top