skip to Main Content

Fondazione Ars et Labor - Venice International University

Tečaj EU projektiranja i financijskog izvještavanja na Venice International University.

Upravni odbor Zaklade sudjelovao je na tečaju u organizaciji Venice International University na otoku San Clemente radi stjecanja misaonih i praktičnih alata potrebnih za shvaćanje raznih mogućnosti i poteškoća rada na europskim i međunarodnim projektima, te njihovih strogih propisa.

Korak po korak, aktivnosti su se redale poput niske bisera, s cjelovitim uvidom u realizirane aktivnosti i radove koji tek trebaju uslijediti kako bi se postigli zadani ciljevi: sve navedeno ostvareno je u samo dvije godine, isključivo zahvaljujući donacijama i privatnim sredstvima, bez ikakve financijske potpore ili suradnje gradskih vlasti, javnih subjekata ili državnih službi.

Back To Top