skip to Main Content

SEMINAR O PORESKIM OBJEKATIMA

NAVEDENO ZAKONOM O KORPORATIVNOJ PATRONŽI

Uz pokroviteljstvo Ministarstva kulturne baštine i djelatnosti i turizma i Unioncamere del Veneto

23. studenog 2017. god.

seminar u organizaciji regije Veneto i AIKAL-a o POSLOVNOM MEHANIZMU održat će se u Veneciji

Back To Top